Izvješće o radu 2016.

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE INVALIDA RADA RIJEKA ZA 2016. godinu

 

Uvodno treba reći za Izvješće o radu Udruge za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. god., da je Udruga svoju djelatnost obavljala u skladu s predmetom poslovanja (djelatnosti) utvrđenom u Statutu Udruge. To praktično znači da je sve najave svojih upravljačkih tijela i cijelog članstva Udruge usmjeravala na planu potpore članovima Udruge – invalidima u socijalizaciji i rehabilitaciji ispunjavajući sve aktivnosti – akcije koje navedene humanitarne aktivnosti sadrže.

 

Udruga broji 647 člana invalida rada, a po strukturi kako slijedi:

 • 52 članova kategorije sa 100% tjelesnim oštećenjem
 • 115 članova kategorije sa 90% tjelesnim oštećenjem
 • 136 članova kategorije sa 80% tjelesnim oštećenjem
 • 91 članova kategorije sa 70% tjelesnim oštećenjem
 • 84 članova kategorije sa 60% tjelesnim oštećenjem
 • 169 članova kategorije ostalo

 

Članovi skupštine redovito su informirani o radu udruge te je ostvarena vrlo dobra komunikacija na svim razinama, tako da su članovi udruge bili informirani o svim pitanjima, a naročito o zaštiti svojih prava.

Poslovi Udruge su se intenzivirali, jer kako je već rečeno, obratili smo pažnju svakom našem članu na način da smo organizirali razgovore sa svakim našim članom vodeći računa o njegovim osobnim potrebama. S obzirom na intenzitet i veličinu problema takva vrsta posla angažirala nas je radno kroz sve dane tjedna i nije bilo više dovoljno da se ti poslovi obavljaju samo utorkom i četvrtkom.

Svi ovi dodatni napori dali su konkretne rezultate na koje smo ponosni jer smo postigli mnogo veću informiranost naših članova. Logično je da je takav način rada doprinosio većoj afirmaciji naše Udruge u najširem članstvu, što se odrazilo na pristup novih članova.

Vodili smo računa i u tom uspjeli da rad Udruge afirmiramo kroz medije; tako da smo uzeli učešće u emisiji Radio Rijeke i Primorskoga radija, televiziji Kanal-Ri i HRT, u tisku i u svim drugim aktivnostima koje se vode u Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, a sve sa temeljnim ciljem da bi naši članovi dobili obavijesti i u drugim područjima koje na posredan ili neposredan način utječu na njihov status, a osobito u cilju zaštite i ostvarenju njihovih prava.

Usmjeravali smo sve naše napore da u ovim teškim vremenima u okviru naših mogućnosti pružimo članovima razne vidove pomoći, kako bi mogli barem donekle poboljšati svoj egzistencijalni minimum vodeći računa da sve probleme rješavamo humano poštujući njihovo ljudsko dostojanstvo.

 

Predloženi program „Udruga naš drugi dom“ je od velikog značaja za Udrugu jer sadržava smjernice i aktivnosti koje se svode na potporu članovima Udruge u socijalizaciji i rehabilitaciji, socijalnoj skrbi i socijalnoj pomoći u podružnicama (ograncima) uključivanje invalida rada u život lokalne zajednice i pružanje volonterski usluga savjetodavnoga karaktera pomoći i potpora članova u sprečavanju institucionalizacije, odnosno osnaživanje članova Udruge za sprovođenje neovisnoga življenja. Posebno treba naglasiti da smo osnovali ogranak u Tršću te time pokrili područje (Čabra, Prezida, Gerova) i organizirali tribinu. Na takav način sve više sazrijeva razmišljanje da “nitko ne može biti sam i sam sebi dovoljan”. To je upravo geslo na kojem se temelje sve savjetodavne aktivnosti Udruge stoga upravo te aktivnosti već nakon pola godine provođenja projekta daju očekivane rezultate. Naime veći dio naših članova je već do sada detaljno informira o svim pravima iz MIO i iz zdravstvenog osiguranja i svim drugim pravima koja ostvaruju kao invalidne osobe. Sve u cilju ostvarivanja socijalne pravde i jednakih mogućnosti svih osoba s invaliditetom. Također organiziranjem druženja, tribina, predavanja i brošurom i letkom rješavamo i dobivamo bolje rezultate u suzbijanju frustracija, uključivanje u obitelj i društvenu zajednicu. Konačno sve radimo za unapređenje kvalitete življenja svih naših članova – invalida rada.

 

Do sada smo posjetili tridesetak članova sa šireg područja Primorsko-goranske županije. Na druženjima je bilo oko 40, 50 osoba, članova Udruge ovisno o lokaciji i mjestu održavanja, a u prvih šest mjeseci održali smo devet druženja. Dva su druženja bila u Istri, jedno u Krapini, jedno u Dugoj Resi, jedno u Karlovcu, jedno u Zagrebu (Jarun), jedno u Sisku i dva u Gorskom Kotaru.

 

Korisnici programa su članovi invalidi rada sa psihofizičkim oštećenjima i njih zovemo izravnim korisnicima, kao i lokalna zajednica, obitelji i poznanici koji nisu ni svjesni koliko dobra čine družeći se s našim članovima kao neizravni korisnici projekta. To su svi članovi Udruge sa oštećenjima od 60 do 100 % tjelesnog invaliditeta kojima je pomoć potrebna. Rezultati su za njih od presudne važnosti jer uključivanje invalida rada u život lokalne zajednice i pružanje volonterskih usluga savjetodavnoga karaktera pomaže i daje potporu članovima u sprečavanju institucionalizacije, odnosno osnažuje članove Udruge za sprovođenje neovisnog življenja.

 

 

Aktivnosti koje smo provodili u sklopu programa „Udruga naš drugi dom ” u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. god. :

 

– Male pomoćnice – HZZ financirao je 2 osoba koje su pomagale u svakodnevnom radu Udruge i to pri administrativnim poslovima, posjetama članovima, održavanju prostorija te obavljanju svakodnevnih obaveza nepokretnih članova

 • Savjetodavna pomoć u radnom, socijalnom i zdravstvenom zakonodavstvu u kojem se uključuju pravnici, socijalni radnici, fizioterapeuti, fizijatri, liječnici i medicinske sestre
 • Obrada i pomoć članovima Udruge kod podnošenja zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti, visine tjelesnog oštećenja i sl. kod nadležnih institucija s kojima redovito surađujemo, a u cilju ostvarivanja prava i pogodnosti invalida rada
 • Osnivanje podružnica, ogranaka Udruge na udaljenim otocima i općinama
 • Primjereno smo obilježili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kao i obilježili Nacionalni dan invalida rada
 • Organizirali izlete, druženja, manifestacije zabavnog karaktera sa srodnim Udrugama i organizacijama
 • U svrhu pomoći kod realizacije prava i povlastica za invalide ishodovali smo tijekom 2014.:
 • povlastice kod HT prometa
 • povlastice kod TV pretplate
 • besplatno parkiranje invalida – znak pristupačnosti
 • iskaznice za autoput i rješenja za Autotrolej
 • Sve te poslove kod ishodovanja povlastica obavili smo osobno te iste uručili našim korisnicima invalidima ponaosob.
 • Pružili smo pomoć i kod organizacije rehabilitacije kao pomoć osobama s invaliditetom:
 • pružanje tretmana u centru za fizikalnu terapiju
 • organizacija svakodnevnog korištenja bazena «Kantrida»
 • u ljetnim mjesecima uz ostale Udruge (tjelesnih invalida, udruga cerebralnih invalida i dr.) i naši članovi koriste prijevoz do invalidske plaže
 • riješili besplatno korištenje ulaznica za kazališne predstave, a također i ostvarili povlastice pri godišnjoj pretplati u Gradskoj Knjižnici i korištenju interneta
 • za teže invalide osigurali korištenje invalidskoga kombi-vozila Grada Rijeke (Udruga pokreće i ispunjava zahtjeve i uručuje istim rješenja po odobrenju Odjela zdravstvene i socijalne skrbi Grada Rijeke)
 • riješili besplatno korištenje autobusnog prijevoza za grad Rijeku, a također isto realizirali sa gradom Kastvom, općinom Matulji, Bakar, Kostrena, Viškovo

– organizirali smo šest vrlo uspješnih izleta i susreta sa nama istovjetnim Udrugama (Tinjan, Poreč, Krapina, Duga Resa, te Zagreb – Jarun i jedan u Gorskom Kotaru) gdje je Udruga participirala sa 60% u cijeni svih izleta

 • obilježili smo Nacionalni dan invalida rada 21.03.2015. kao i Međunarodni dan invalida 03.12.2016. što je već postalo tradicionalno (prigodni program i domjenak za članove Udruge)
 • Na kraju 2016. godine Udruga je izradila više programa i projekata za unapređenje kvalitete življenja naših članova – osoba sa invaliditetom, a iste je predala Gradu, Županiji i gradovima i općinama unutar Županije radi ostvarivanja financijske pomoći.
 • Također izdali smo 3 informativna glasila «Glas» UIR-a.

 

Na koncu smatramo da smo ovim izvješćem istakli najznačajnije aktivnosti o radu udruge i da ovo izvješće predstavlja podlogu za konstruktivnu raspravu o najznačajnijim problemima udruge kako bi se dobio poticaj za novi još uspješniji rad.

 

Do sada je u programu sudjelovalo dvadesetak osoba, točnije deset stručnih suradnika i deset volontera. Zaposlene osobe su tri. Jedna, administratorica koja je vodila sve poslove tehničke prirode, a druge dvije obavljale su poslove malih pomoćnica i obilazile su članove naše Udruge pomažući im u svakodnevnim aktivnostima koje one same ne mogu obavljati, npr. peglanje odjeće, odlazak u ljekarnu, odlazak u dućan, spremanje i čišćenje kuće, itd.

Tajnica Udruge je voditelj programa koja se brine o provođenju istog te sudjeluje u svim aktivnostima kao koordinator, savjetodavac i nadzor izvođenja programa, ali predsjednik Udruge daje savjetodavne aktivnosti te koordinira sa tijelima lokalne zajednice i krovnim tijelima Udruge. Ugovorni suradnici su pravnici i ekonomisti koji sukladno svom zanimanju sudjeluju u provođenju projekta.

 

Uspješnost programa  mjeri se  putem redovitih izvješća, osobito na planu senzibilizacije javnosti, lokalne zajednice, sponzora i donatora, što će imati trajni utjecaj na smanjenje problematike kojim se program bavi.

Godinu smo okončali uspješno. Mislimo da smo ostvarili cilj poticanja Udruge, a to je poboljšanje kvalitete življenja naših članova – invalida kojima je pomoć kontinuirano potrebna. Za njih i postojimo.