Naši programi

 • Osnivanje podružnica u općinama riječkog prstena i otocima”,
 • Unapređivanje znanja i vještina osoba sa invaliditetom na radu sa PC računalima”,
 • Suzbijanje frustracije invalida – angažiranjem u realizaciji slobodnih aktivnosti”,
 • Preporod“,
 • Pružite nam ruku“,
 • Pomognite potrebitima“,
 • ”Humanošću do lakše i ljepše budućnosti”,
 • “Podrškom do društvene integracije”,
 • Razvoj mreže volontera u prevenciji institucionalizacije
 • Pružimo ruku pomoći za bolju budućnost invalida rada“,
 • “Osnaživanje invalida rada za lakšu i sretniju svakodnevicu”,
 • “Dnevna aktivnost za sretnu starost”,
 • “Želim, mogu i hoću- nema mjesta za samoću”.